Hvordan lage en Glock

Å gjøre en Glock pistol krever at du samle sammen alle delene for den aktuelle modellen du prøver å konstruere og sette dem sammen. Glock deler er standardisert blant modeller, som gjør det mulig for deg å kjøpe alle delene separat. Den eneste delen som er teknisk betraktet som et skytevåpen er den nedre mottaker eller grep; denne delen må anskaffes gjennom en statlig lisensiert pistol forhandler eller gjennom en lovlig sanksjonert privat kjøp.

Bruksanvisning

1 Hold lysbilde opp ned og plassere fat på plass; fat vil sete når de er riktig plassert.

2 Skyv returfjæren over enden av rekylen guide. Plasser enden av fjæren inn i det runde hullet som er skåret på innsiden av sleiden, komprimere fjæren og plassere kanten av rekylfjærføringen på trinnet plassert på fat.

3 Line opp sporene av raset forsamlingen med skinnene på grep. Trekk ned på glidelåsetappene, som ligger på begge sider av pistolen like over avtrekkeren og skyv glidende hele veien tilbake på grep. Sett bladet.