Hvordan lage en graf på effektene av global oppvarming på Oceans

Global oppvarming påvirker havene i hele verden. Effekter av iskappen erosjon og utslipp av vann låst inne is på enkelte punkter i hele verden er godt dokumentert. Disse effektene har en klart identifiserbar effekt på havnivået. Satsen for havnivåendringen blir nøyaktig målt til tusenvis av kystnære steder. Denne informasjonen blir deretter analysert for å beregne fremtidige endringer. Du kan lage en enkel graf fremhever disse dramatiske endringene selv med lite eller ingen forkunnskaper i faget.

Bruksanvisning

1 Naviger til psmsl.org.

2 Klikk på "Data" -fanen.

3 Klikk "Innhenting av data" linken.

4 Bla nedover på siden og finn det stedet du ønsker å finne de havnivåendringer for. Klikk på plasseringen ID merket med blått.

5 Klikk på "Last ned årsmiddelvannstandsdata" under overskriften "Tide Gauge data."

6 Kopier og lim inn data for hvert år gitt til et Excel-regneark. Sørg datoene inngås individuelle bokser og alle verdier er i riktig rekkefølge.

7 Marker alle dataene i Excel-regneark og klikk "Sett inn" og deretter på "Create Graph" -fanen øverst på skjermen. Velg type graf som kreves.

8 Tilpass grafen ved å dobbeltklikke på den aktuelle delen av grafen som du vil endre. Legg titler.