Hvordan lage en graf Shift

Hvordan lage en graf Shift


En matematisk funksjon gir mulighet til å manipulere inngangsdata, og generere et utgangssignal. Utvalget av matematiske funksjoner inkluderer sinusformet og eksponensiell form. Noen ganger er det nyttig å manipulere grafer av funksjoner ved å flytte dem til et annet område av xy-koordinat planet. Dette kan gjøres ved å omdanne funksjonen.

Bruksanvisning

1 Skriv ned matematisk funksjon som må flyttes. For eksempel kan funksjonen være den periodiske funksjonen sin (x) y = sin (x)

2 Skriv ned forvandlet matematisk funksjon. En vilkårlig matematisk funksjon kan beveges ved "a" i x-retningen og "b" i y-retningen ved hjelp av følgende formel: y = f (x - a) + b. For eksempel, hvis grafen skal flyttes mot høyre ved 5 enheter og opp med 10 enheter, transformasjon på y = sin (x) vil være y = sin (x - 5) + 10.

3 Plott grafen. Plassere et antall verdier inn i den transformerte funksjon for å generere verdier for "x" og "y". Plott hvert par av x og y-verdier på grafen ved å plassere et kors på sine koordinater. Ved hjelp av en linjal, trekke linjer mellom tilstøtende poeng. Grafen skal vises som skal flyttes.