Hvordan lage en likninger Programmet på en Ti-84 Plus

Du kan regne likninger på din TI-84 grafisk kalkulator. Opprette et program som løser likninger vil kreve at du plasserer koeffisientene hver ligning i en matrise. Koeffisientene er tallene som representerer multiplikatoren for hver variabel. For eksempel, hvis ligning er "6x + 7y = 13", vil koeffisientene være "6" "7" og "13".

Bruksanvisning

1 Trykk "andre" og deretter "MATRX" på TI-84 grafisk kalkulator.

2 Trykk "Rediger" og deretter trykke "1"

3 Skriv inn en "2x3" matrise deretter inn koeffisientene fra de to ligningene. For eksempel, hvis ligninger var "6x + 7y = 13" og "4x + 8y = 15", skriver du inn koeffisientene for den første ligningen på den øverste linjen, og koeffisientene for den andre ligningen på bunnlinjen.

4 S3: Trykk på "andre" "Avslutt" og deretter "andre" "MATRX."

5 Velg "Math" fra listen og trykk på "Alpha" "B" og deretter "andre" "MATRX" "1" ")" trykk "Enter". Løsningen på de samtidige ligninger vil vises på skjermen.