Hvordan lage en negativ spenning

Elektroniske kretser typisk ha en hovedspenningstilførselsledning eller buss, og en returledning, eller bakken, for å fullføre kretsen. Forskjellige komponenter er koplet til disse punktene. I de fleste tilfeller har den varme, eller live, tilførselsledning en positiv polaritet, og bakken, eller felles punkt er negativ. Noen kretser, men krever en negativ spenning i forhold til det felles referansepunktet. I det tilfellet blir forsyningsspenningen som forsyner kretsen reversert, med det varme spenningslinje som har en negativ polaritet, og det felles punkt er koblet til den positive utgangen fra tilførselen.

Bruksanvisning

1 Koble den positive terminalen på strømforsyningen til kretsens felles eller retur punkt. Hvis strømforsyningen er et enkelt batteri, koble den negative polen på batteriet til kretsens felles punkt.

2 Koble den negative terminal av strømforsyningen til den linje eller buss punkt som forer den varme spenning til kretsen. I tilfelle av et batteri, ville dette være den negative polen på batteriet.

3 Mål spenninger i kretsen ved å plassere den positive meter ledelsen på vanlig fôr og den negative ledningen på det punktet i kretsen der du ønsker å lese spenningen. Merk at måleren viser spenningen som positiv, men vil du vite at det faktisk er negativ. Den vanlige fôret er referansepunktet som mot alle spenningsmålinger er tatt.