Hvordan Latitude bestemme egenskapene til en Biom?

Hvordan Latitude bestemme egenskapene til en Biom?


De egenskaper som skiller en biome avhengig av en rekke faktorer. Vegetasjon, klima, geografisk plassering, temperatur og andre faktorer alle påvirke det biologiske mangfoldet og egenskaper av en spesifikk biome. Bredde gradient, som refererer til temperatur og klima endringer knyttet til breddegrader på forskjellige posisjoner på jorden, er den mest anerkjente og eldste karakteristisk i økologi. Breddegraden av en biome bidrar direkte til artsmangfoldet av en biome.

Rikdom Med Latitude

Fordi breddegrad bestemmer faktorer som temperatur, vær og klima, det er en direkte sammenheng på suksessen til vegetasjonsarter og deres breddegrad. Vanligvis tropiske biomer på jordens ekvator har en høyere grad av mangfold. Dette kan være på grunn av klimatiske stabilitet, en rikdom av habitat eller en større periode av diversifisering. Omvendt, økosystemer på breddegrader nærmere polene ha lengre sovende sesonger med snø og is. Artsmangfoldet faller, noe som gjør disse biomer helt forskjellige i naturen.

En Imperfect Theory

Latitude er ikke den eneste faktoren i å bestemme egenskapene til en biome. Variablene som bestemmer hva som kjennetegner en biome kan endres på ulike breddegrader, noe som gjør hver Biom på jorden et spesielt tilfelle. Studier som HBN Hynes 'forskning på økologien i bekker i 1970 viser at breddegrad er ikke den eneste faktoren; det er ekstraordinære likheten mellom det biologiske mangfoldet i bekker ved varierende breddegrader over hele verden. Ifølge Kevin J. Gaston, en økolog ved Universitetet i Sheffield, kan det være så mange som 25 forskjellige determinate faktorer til hva som kjennetegner en biome på et gitt breddegrad.