Hvordan legge en Airsoft Gun Cartridge

I mange år har Airsoft vært en ledende produsent av leketøy våpen og replikavåpen. Du laster Airsoft våpen gjennom en avtagbar magasin, som en ekte skytevåpen, som inneholder prosjektiler for å starte med trykkluft. Kanonene vanligvis avfyre ​​en liten, plast "BB" som en enkelt pellet av birdshot. Størrelsen og typen av BB benyttes, så vel som holdekapasiteten av patronen, varierer etter den spesifikke gun, men lasteMåten er den samme for alle.

Bruksanvisning

1 Vri sikkerhets på slik at pistolen ikke uhell brann når du bytte blekkpatronen.

2 Løs ut kassetten. Bruk knappen vanligvis plassert nær toppen av håndtaket eller der toppen av kassetten passer inn i pistolen.

3 Last BBS. Skyv mot bladet og ned for å laste hver BB. Du må laste hver pellet individuelt inntil bladet når kapasiteten.

4 Sett patronen tilbake i pistolen.

5 Slå av sikkerhet og kuk hvis det er nødvendig når du er klar til å skyte.