Hvordan legge i Airsoft G608

Hvordan legge i Airsoft G608


Airsoft G608 er et skytevåpen kopi airsoft gun ment for rekreasjon. Airsoft våpen er ikke-dødelige og brukes for målet praksis og konkurranse, mye som paintball våpen. Airsoft G608 er bygget opp etter en militær assault rifle, og opererer på samme måte. I stedet for å bruke kuler, bruker den plastkuler. Prosedyren for å laste inn en airsoft pistol er svært lik den som for å legge et magasin-matet skytevåpen, med den største forskjellen er at airsoft våpen bruke ikke-dødelig ammunisjon.

Bruksanvisning

1 Skyv magasinet utløserknappen på venstre side av Airsoft G608, like over avtrekkeren godt mot baksiden av pistolen. Denne knappen kan du løse ut ammunisjon klippet. Sikkerhets spaken ligger på forsiden av magasinet utløserknappen. Du må ta ut det gamle bladet før du setter inn en ny.

2 Trekk den gamle magasinet fra pistolen mens du fremdeles holder nede på bladet utløserknappen.

3 Slipp magasin utløserknappen og skyv det nye magasinet inn i sporet av pistolen til du hører en klikkelyd.