Hvordan legge til en brøk

Fraksjoner kan legges til ved å trekke ut en kalkulator og konvertere de gamle tallsystemer til desimaler. Denne metode fungerer bra, for mange brøktall, men enkelte fraksjoner som for eksempel en 1/3, 1/6 og 2/3 bare bryte ned i en gjentatt tallsekvens. Ikke bare bruker longhand metoden gjør at du kan komme til en mer nøyaktig resultat, men også denne prosessen kan avsløre noe om naturen og skjønnheten i matematikk.

Bruksanvisning

1 Legg 1/4 til 1/2. Dette er en enkel tillegg problem som kan gjøres med en kalkulator, for begge disse tallene omdanne til de respektive komp desimaler av 0,25 og 0,50. En enkel additiv beregning avslører svaret som 0.75 eller 3/4. Ingen bruk for longhand her.

2 Begynn notasjonen for å legge til 1/3 og 1/7, bare ved å skrive ned de to tallene på et stykke papir.

3 Finn den minste fellesnevneren ved å multiplisere de to nederste heltall sammen. I dette tilfellet svaret kan fås ved å multiplisere 3 X 7 som tilsvarer 21. Så nå vet du at 21 er fellesnevneren.

4 Konverter hver fraksjon. En enkel layout av problemet kan se slik ut: 1/3 = / 21. For å finne hvilket nummer erstatter spørsmålstegn, kan du dele 21 med 3 og svaret er 7. Så nå vet du 1/3 = 7/21

5 Konverter 1/7 til en brøkdel med samme fellesnevner for 21. Et enkelt uttrykk for dette spørsmålet kan se slik ut: 1/7 = / 21?. Ved hjelp av matematikk beskrevet i trinn 4, vet du at 1/7 = 3/21.

6 Telleapparat resultatene ved å legge 3/21 med 7/21. Svaret er 10/21 eller når de konverteres til desimaltall, får du en periodisk desimaltall, 0,47619047619047619047619047619048, som er litt mindre enn 1/2.

Hint

  • Finne den laveste fellesnevneren kan bidra til å forklare hvorfor den engelske fot er så populært med utbyggere og designere. Hint: Hvor mange hele tall er delelig i 12.
  • Ikke ty til kalkulatoren for alle matematiske beregninger. Forstå hvordan en matematisk funksjon er også viktig.