Hvordan legge til minne til en PSP

PSP har kanskje ikke nok internminne til å romme alle filene på enheten. Brukere kan legge til lagringsplass til en PSP ved å kjøpe en DUO minnepinne direkte fra Sony eller andre store forhandlere. DUO minnepinne kan inneholde mange forskjellige typer filer, inkludert musikk, video og lyd. Brukere kan laste ned filer til minnepinnen ved å koble PSP med innsatt minne i en datamaskin. Før du laster ned filer, må databrikken formateres. Etter at den er formatert og filer har blitt lagt til, kan du få tilgang til filene fra PSP-menyen.

Bruksanvisning

Legg inn og formatere Ekstra minne

1 Sett PSP DUO minnepinnen inn i Memory Stick-sporet på PSP-enheten. Sørg for at PSP er slått av.

2 Strøm PSP på og velg "Settings" ikonet på startskjermen med "x" -knappen.

3 Naviger til "Format Memory Stick" og velg den med "x" -knappen.

4 Trykk på "Ja" når du blir bedt av meldingen: "Vil du formatere Memory Stick"

5 Trykk på "x" -knappen på PSP når du får meldingen: ". Alle data på minnepinnen vil bli slettet Er du sikker på at du vil fortsette?" Minnebrikken vil da bli formatert. Når formateringen er fullført, kan brukeren lagre data som video, musikk og bilder til ekstra lagringsplass.

Tilgang Ekstra minne

6 Slå på PSP. Velg medietypen som skal vises (f.eks video, bilder eller musikk) fra startskjermen.

7 Sett minnepinnen inn i riktig spor på PSP. En minnepinne ikon vises på skjermen.

8 Velg minnepinne ikon og en liste over alle lagrede media i den kategorien (for eksempel alle bilder eller alle videoer) vil bli oppført.

9 Klikk på et utvalg for å se eller høre det.