Hvordan legge til og trekke fra Brøk Monomials

Monomials er variabler som består av ett semester i sin nevner eller teller eller vanlig tallverdier, for eksempel "x", "4", "2 / 3y" og "5x." På den annen side, polynomer som for eksempel "x + y - 1" utgjør tre monomials - "X", "Y" og "-1" - og kan ikke kombineres i en monomial. Men hvis du har tre monomials av de samme vilkår i en polynom ligning, kan du legge til og trekke fraksjons monomials for å kondensere dem i en enkelt monomial uttrykk.

Bruksanvisning

1 Skriv ut ligningen. Et eksempel ligningen ville se slik ut:

4/5 + 1 / 2x + 3 / 4x - x - 5 / 6x ^ 2 + 1 / 3x ^ 2 - 1/10

Symbolet «^" representerer "makt", med tallet etter "^" kjent som eksponent.

2 Kombiner lignende vilkår. Hvis du har tallene uten "x" eller "x ^ 2," kombinere dem. Deretter kombinere alle tallene med som begrepene "x" og "x ^ 2." For eksempel kombinerer som gjelder ligningen, 4/5 + 1 / 2x + 3 / 4x - x - 5 / 6x ^ 2 + 1 / 3x ^ 2 - 1/10 vil være:

(1 / 2x + 3 / 4x - x) + (-5 / 6x ^ 2 + 1 / 3x ^ 2) + (04.05 til 01.10)

3 Finn fellesnevnere for hver "like begrepet" gruppe av fraksjoner. Du kan bare legge til eller trekke fra brøker hvis nederste tallet er det samme. For dette eksempel, hvis ligning er:

(1 / 2x + 3 / 4x - x) + (-5 / 6x ^ 2 + 1 / 3x ^ 2) + (04.05 til 01.10)

Nevneren for vår første "like begrepet" gruppe er 2, 4 og 1. Siden 1 og 2 kan passe inn i fire, kan du bruke 4 som fellesnevner for den første gruppen. Husk at hvis du endrer nevneren i 1/2 til 4, må du multiplisere toppen og bunnen av to for å holde proporsjonene brøkdel. Gjenta for de neste to grupper, og du skal ende opp med dette:

(2 / 4x + 3 / 4x - 4 / 4x) + (-5 / 6x ^ 2 + 3 / 6x ^ 2) + (08.10 til 01.10)

4 Legge til eller trekke tallene i hver gruppe. For dette eksempelet bruker ligningen i forrige trinn: (2 / 4x + 3 / 4x - 4 / 4x) + (-5 / 6x ^ 2 + 3 / 6x ^ 2) + (08.10 til 01.10) .

Når du legger til og trekker tallene, bør ligningen se slik ut:

1 / 4x - 2 / 6x ^ 2 + 7/10