Hvordan legge til og trekke fra hele tall med brøker

Hele tall med brøker kan legges til eller trekkes fra på to måter. Du kan legge til eller trekke hele tall og brøk delene separat. Eller, kan du først konvertere hele tall med brøker til uekte brøk, legge til eller trekke fra og deretter re-konvertere tilbake til hele tall med brøk, hvis det er aktuelt. Uansett, vil resultatene være den samme.

Bruksanvisning

1 Legge til hele nummeret deler og brøk elementer annerledes. For eksempel, med 5 1/3 + 2 1/3, vil du legge til hele tall 5 og 2, og deretter 1/3 og 1/3. Sett de to svarene sammen, og du får 7 2/3. Trekke funker på akkurat samme måte. Så, 5 1/3 - 2 1/3 = (5-2) + (1/3 - 1/3) = 3. Du kan bare legge til eller trekke fra på denne måten hvis nevnerne, eller bunn tall, er de samme . Ellers må du først konvertere til uekte brøk eller gjøre nevnerne det samme, og deretter legge til eller trekke fra på vanlig måte.

2 Konverter til uekte brøk, hvis problemet ikke kan utarbeides i en enkel format. For eksempel, problemet 2 6/8 - 1 7/8 vil bli bedre løst ved å konvertere til blandede fraksjoner og deretter jobbe ut problemet, fordi brøkdelen 7/8 er større enn 6/8 det skal trekkes fra . Konvertere hele tall med brøker i uekte brøk gjør trekke fra prosessen enklere. Å konvertere til uekte brøk, multiplisere hele tall med nevneren, og deretter legge den øverste delen av brøk, teller, uttrykte over nevner. Derfor

2 6/8 - ((2 x 8) + 6) / 8 = 22/8

1 7/8 - ((1 x 8) + 7) / 8 = 15/8

3 Legge til eller trekke de uekte brøk. I dette tilfellet, 22/8 - 15/8 = 7/8. Dersom nevnerne i de hele tall med brøker ikke er det samme, for eksempel, 3 1/2 4 1/3 og 3 1/4, finne en fellesnevner. Dette vil være et tall som nevnerne 2, 3 og 4 kan gå inn i. Den laveste, og derfor lettest, er nummer å bruke 12. Så holder fraksjonene fundamentalt den samme når det gjelder den nye evner, 3 1/2 blir 3 6/12, 4 1/3 er nå 4 4/12, og 3 1/4 tilsvarer nå 3 3/12. Med nevnerne i de hele tall med brøker nå den samme, legge til og trekke kan nå fortsette ved en av de to metodene som allerede er beskrevet.

4 Presenter din svar tilbake i hele tall med brøk, om nødvendig.