Hvordan lese og bruke Mil-Dot Rifle Scopes

Den "Mil-Dot" rifle omfang har alt merker eller prikker, langs kors. Disse merkene kan brukes effektivt for å anslå omfanget til et mål i meter, ved hjelp av en enkel matematisk ligning. For å fastslå omfanget må du vite høyden på målet i meter. Hvis du ønsker din rekkevidde i fot eller yards, har en konverteringstabellen hendig er svært nyttig. For å hjelpe deg å gjøre en rask vurdering av området, kan du ønsker å også bruke en lommekalkulator.

Bruksanvisning

1 Sikte med rifle omfang på målet og justere den horisontale kors med bunnen av objektet. Tell antall MIL-punkter langs den vertikale trådkors til toppen av gjenstanden; Hvis toppen faller mellom MIL-prikker, anslå prosentandelen av intervallet (for eksempel hvis toppen er halvveis mellom MIL-prikker, teller det som 0,5).

2 Del objektets høyde med antall MIL-prikker og multiplisere svaret med 1000. For eksempel, hvis formål er to meter høy og mil-dot teller er fire, ville ligningen lyde: (2 ÷ 4) x 1000 = 500. Rekkevidden til målet er 500 meter.

3 Bruk konverteringstabellen for å endre område til føtter (hvis ønskelig). For eksempel, 500 meter tilsvarer 1640 fot.