Hvordan løse 9 Square Connect med bare fire rette linjer

Lateral resonnement, ofte omtalt som "tenke utenfor boksen", er en ferdighet som kan erverves gjennom disiplin og praksis. Matematiske gåter er blant de verktøyene som brukes til å praktisere og videreutvikle disse ferdighetene. Puslespill vil hjelpe deg å øve og finne ut alternative metoder for å løse problemer. De ni connect problem er et klassisk romlig resonnement problem hvis løsning lærer fordelene med å tenke rundt reglene.

Bruksanvisning

1 Tegn ni prikker arrangert i en firkant på et stykke papir. Dette er slik det vil se ut:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

2 Tegn en linje langs prikkene på plass en, to og tre. Kontroller at linjen starter på prikk nummer én, og det strekker seg utover prikk nummer tre.

3 Tegn en som krysser prikker seks og åtte. Start linje fra utgangen av første tegnet linje og utvide det utover nummer sju. Du har nå en horisontal linje og en diagonal linje under den.

4 Tegn en tredje linje krysset påpeker sju, fire og en. Start linje fra slutten av den andre linjen, og utvide den til den berører punktet merket en. Nå dine tre linjer danner en trekant.

5 Tegn din siste linjen krysset påpeker en, fem og ni. Start linjen fra punkt en og utvide den til punkt ni. De fire linjene vil se ut som en rettvinklet trekant, delt i to av den siste linjen.