Hvordan løse absolutte verdien ligninger med et tall på utsiden

Løse absoluttverdien ligninger liten forskjell fra å løse lineære likninger. Absoluttverdi ligninger løses algebraisk ved isolering av den variable, men slike løsninger krever ekstra trinn hvis det er en rekke utenfor den absolutte verdi symboler.

Bruksanvisning

1 Løse en absolutt verdi ligning som inneholder en rekke utenfor den absolutte verdien stengene ved algebraisk å flytte det tallet til den side av ligningen på motsatt side av variabelen. Eliminere den absolutte verdi ved å lage to likninger fra uttrykket, som representerer de positive og negative muligheter for termene i stolpene. Løs for begge svarene.

2 Praksis ved å løse den absolutte verdi likning 2 | x - 4 | + 8 = 10 ved først å trekke 8 fra begge sider: 2 | x - 4 | = 2. Del begge sider av to: | x - 4 | = 1. eliminere de absolutte verdi stolpene ved å skrive to ligninger, for å representere de positive og de negative mulighetene for det indre subtraksjon: x - 4 = 1 og - (x - 4) = 1 eller -x + 4 = 1.

3 Løs likningen x - 4 = 1 ved å legge 4 til begge sider: x = 5. Løs likningen -x + 4 = 1 ved å trekke 4 fra begge sider: -x = -3. Dele begge sider med -1: x = 3. Skriv det endelige svaret som x = 5 og x = 3.