Hvordan løse blandet tall

Blandede tall kalles også blandede fraksjoner, og de er de du har sett som har et vanlig tall etterfulgt av en brøkdel, som 2 1/2. Mens dette skjemaet er praktisk i samtalen - det er mye lettere å fortelle noen du drakk tre glass med vann pluss 1/2 av en annen i stedet for syv halvdelene av vann. For å legge til, trekke fra og gjøre andre matematiske operasjoner, må du kondensere blandet tall i en enkelt fraksjon.

Bruksanvisning

1 Multiplisere den vanlige nummer som er til venstre for fraksjonen med nevneren i fraksjonen. For eksempel, hvis du har 12 3/4, multiplisere 12 og 4 for å få 48.

2 Legg inn nummeret du fikk i trinn 1 til telleren. I dette eksempel 48 pluss 3 er 51.

3 Plasser resultatet du fikk i trinn 2 på toppen av nevneren. I dette tilfellet ville det være 51/4. Nå kan du bruke denne versjonen av tall, kalles en uekte brøk, for addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.