Hvordan løse likninger med kvadratroten Prinsipp

I matematikk, betegner en eksponent antall ganger et tall (kalt base) skal multipliseres med seg selv. For eksempel, 5 ^ 3 tilsvarer 5

5 5. Hver algebraisk Operasjonen har en motsatt. Tillegg har subtraksjon og divisjon har multiplikasjon. Det motsatte av eksponentene er røtter eller radikaler. Den laveste roten er kvadratroten, merket med symbolet √. Kvadratroten er det motsatte av eksponenten 2 eller en base hevet til den andre strøm.

Bruksanvisning

1 Løse en ligning som inneholder en firkant eksponent ved å eliminere eksponenten med kvadratroten prinsippet, som sier at hvis x ^ 2 = k, så x = ± √ (k). Legg merke til at det pluss eller minus symbol representerer de positive eller negative svar som er mulig på grunn av det faktum at to negative tall multiplisert skaper en positiv.

2 Løs likningen (x - 4) ^ 2 + 2 = 18. Trekk 2 fra begge sider: (x - 4) ^ 2 = 16. Ta kvadratroten av begge sider for å eliminere eksponenten: (x - 4) = ± √16. Forenkle: x - 4 = ± 4.

3 Skriv ut ligningen på to måter, en hver for de positive og negative muligheter til 4 på høyre side: x - 4 = 4 og x - 4 = -4. Tilsett 4 til begge sider av hver ligning for å isolere den variable: x = 8 og x = 0.