Hvordan løse lineære ligninger ved Kombinasjon

Hvordan løse lineære ligninger ved Kombinasjon


Et system av lineære ligninger kan løses så lenge du blir presentert med minst like mange forskjellige ligninger som du har ukjente variabler. I et slikt tilfelle, er det to primære metoder for å løse systemet: substitusjon og kombinasjoner. Substitusjon består av løse en ligning i form av en variabel og erstatte den løsning for det variable inn i en av de andre ligninger. Kombinasjon består av å legge til eller trekke hele ligninger. I en gitt situasjon, vil enten tilnærming gi samme resultater, vanligvis med den samme mengde arbeid.

Bruksanvisning

1 Ordne ligninger, slik at alle variablene er på den ene siden av likhetstegnet.

2 Skriv ligningene slik at alle vanlige variabler er justert vertikalt. For eksempel:

2x + 3y = 5
x + y = 3

3 Bestemmer seg for en variabel for å eliminere, og multiplisere en hel ligning slik at koeffisientene til det variable er identiske mellom ligninger. For eksempel, multiplisere den andre ligningen med 2 for å komme fram til:

2x + 3y = 5
2x + 2y = 6

Dette vil tillate deg å eliminere variabelen x.

I et system med mer enn to ligninger og variabler, må du gjøre dette mer enn en gang før du løse for en variabel.

4 Legge til eller trekke ligningene slik at variabelen med liknende koeffisienter utligner. For eksempel:

2x + 3y = 5

(2x + 2y = 6)

Denne beregningsresultatene i den kombinerte ligningen:

y = -1

5 Løse med hensyn på de gjenværende variable. Her, y = 1.

6 Erstatte den verdi som oppnås for den første variabelen til en av de opprinnelige likninger og løse for den andre variable. For eksempel:

2x + 3 (-1) = 5
2x - 3 = 5
2x = 8
x = 4

Hint

  • Det vil være en rekke måter gjennom en kombinasjonsprosess; Det spiller ingen rolle hvilken variabel du løse for først. Følg rute som er mest intuitive for deg.