Hvordan løse periode T av en Simple Pendulum

Hvordan løse periode T av en Simple Pendulum


Den enkle pendel er faktisk lett, siden den bare består av en masse (det "bob") på en streng eller ledning som er opphengt ved enden motsatt loddet. Likevekts eller hviletilstand pendelen er når massen henger rett ned. Dersom massen er trukket til den ene side og frigjort, vil den svinge frem og tilbake, og den tid (T) som det tar å lage en fullstendig sving er perioden av pendelen. Perioden avhenger bare av lengden av strengen og tyngdekraften, slik at man kan beregne T fra disse faktorene.

Bruksanvisning

1 Dele lengden (L) av pendelen, i meter, ved gravitasjonsfeltstyrke, g. Gravitasjons styrke er en konstant som representerer akselerasjonen av fallende organer forårsaket av alvoret i jorden. Ved havnivå, er det lik 9.81 meter per sekund squared (m / s ^ 2). Hvis pendelen er 2 meter lang, for eksempel, ville denne beregningen være 2 / 9,81 = 0,204 s ^ 2.

2 Ta kvadratroten av den verdien du bare beregnet. De fleste kalkulatorer vil ha en kvadratrot nøkkel (√) som vil utføre denne beregningen for deg. I tilfelle av eksempelet, kvadratroten av 0,204 s ^ 2 er 0,452 sekunder.

3 Multiplisere antall som resulterer fra det foregående trinn med 2, og deretter multiplisere produktet av denne beregningen ved pi. Pi er en vanlig forekommende matematisk konstant med verdien 3,14. For eksempel vil beregningen være (0,452 s) (2) (3,14) = 2,84 sekunder. Dette er perioden av den enkle pendel.

Hint

  • Ligningen som anvendes i denne fremgangsmåte ser slik ut; T = (2) (pi) √ (L / g).
  • Hyppigheten av en enkel pendel er den resiproke verdi av dets periode, lik 1 / T, og er målt i hertz.