Hvordan løse Radikale uttrykk i algebra

Radikaler, eller røtter, er den matematiske motsatte av eksponenter. Den laveste roten er kvadratroten, vist med symbolet "√". Den nest høyeste roten er kubikkroten som har symbolet "³√", med det lille antallet foran blir indeksnummeret. Indeksnummeret kan være alle heltall og er lik eksponenten brukes til å avbryte den aktuelle roten. Radikale uttrykk er likninger som inneholder variablene du trenger for å løse for under den radikale.

Bruksanvisning

1 Løse et radikal uttrykk ved å isolere radikal, ved hjelp av eksponentiell motsatt for å kansellere ut radikal og løse tilsvarende. Øv ved hjelp av ligningen ³√ (2x + 5) + 2 = 3.

2 Isolere radikal ved å trekke fra "2" fra begge sider: ³√ (2x + 5) = 1. Merk at indeksnummeret er "3", siden det er en kubikkroten. Løft begge sider til eksponent for "3": 2x + 5 = 1 ^ 3 eller 2x + 5 = 1.

3 Trekk "5" fra begge sider: 2x = -4. Dele begge sider av "2": x = -2.