Hvordan løse to trinn ligninger og aktiviteter

En likning inneholder to matematiske partier adskilt av et likhetstegn. En variabel, eller brev som representerer en ukjent størrelse, vil være på den ene siden av likhetstegnet. Løse en ligning innebærer å bruke algebra for å isolere den variable, slik at den er lik en konstant. En to-trinns ligning kan løses på to algebraiske trinn, enten det er addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon. Du kan bruke eksempler når undervisning begrepene ligninger til studenter nye til faget.

Bruksanvisning

1 Løse en to-trinns-ligningen ved først å legge til eller trekke konstant på siden av den variable, slik at den munner ut i konstant på den andre siden. Dele begge sider av koeffisienten, eller antall foran variabelen.

2 Øv denne aktiviteten ved å løse ligningen 57 = 11x + 2 i to trinn. Eliminere konstant på siden av den variable, og deretter trekke konstant fra begge sider: 57-2 = 11x + 2 - 2, som blir 55 = 11x.

3 Dele begge sider av ligningen med koeffisienten: 55/11 = 11 x / 11, som blir 5 = x. Sett denne verdien tilbake i den opprinnelige ligningen for å sjekke svaret: 57 = 11 * 5 + 2, som blir 57 = 55 + 2. Svaret er riktig.