Hvordan måle for surhetsgrad

Hvordan måle for surhetsgrad


Når du skal teste surhet eller alkalitet av en vare du refererer til pH, også kjent som potensielle hydrogen. PH-verdien for et element måles ved å finne konsentrasjonen av hydrogen ioner en vare inneholder i føflekker. Måling av surhet eller alkalitet av en vare kommer i hendig for mange elementer som mat, personlig pleie, jord og mye mer. PH-verdien er best oppnådd i flytende form. En nøytral element som vann er ofte blandet med elementet blir målt.

Bruksanvisning

Hvordan måle for surhetsgrad

1 Sett en liten mengde av varen som skal måles i en kopp. Du ønsker å ha nok produkt i koppen for å produsere en nøyaktig lesing.

2 Legg til en lik mengde vann til koppen. Vannet benyttes for å tilveiebringe en nøytral væske for å teste mengden av hydrogenioner som er tilstede i produktet.

3 Bland vann, og produktet godt sammen. Det vil sørge for at de er jevnt fordelt blant hverandre.

4 Plasser tuppen av pH-strimmel i blandingen. Hvis du bruker pH-strips sørge for at alle rutene er satt i blandingen. Hvis du bruker lakmuspapir sette inn nok til å se en fargeendring hvis det er aktuelt.

5 Etter noen sekunder å ta ut bånd og bruke diagrammet strimler kom med å finne ut hva pH var produktet. Det er like enkelt som å matche fargene sammen og lese nummeret.

Hint

  • Dersom pH er under lesing syv produktet er surt. Dersom pH avlesningen er over syv blandingen er alkalisk. Hvis blandingen er syv produktet er nøytral.
  • Når du skal teste matvarer, mer sure matvarer er ikke ønskelig.