Hvordan måle induktans av en tvunnet parkabel

Hvordan måle induktans av en tvunnet parkabel


Tvunnet parkabel, når bærebjelken i fasttelefon applikasjoner, har blitt et populært valg i utformingen og gjennomføringen av lokale nettverk - eller LAN. Sammenkoblingen av ledninger tilveiebringer et middel for å sende og motta signaler, mens vridning av ledninger annullerer ut elektromagnetisk interferens. Måling av induktans av tvunnet kabel krever kunnskap om produsentens spesifikasjoner for kabelen, som vil tjene som input til en ligning som vil gjengi kabelens induktans.

Bruksanvisning

1 Finn produsentens spesifikasjoner for kabelen du ønsker å måle. Slå opp verdiene for diameteren av hver ledning i paret, idet avstanden mellom hver tråd og lengden av kabelen.

2 Multiplisere separasjonen mellom de to ledninger med 2, og dividere med trådens diameter. Multipliser dette med 10 til den negative niende, deretter multiplisere dette ved 10.16. Selve ligningen ser ut som dette, hvor L = induktans i nanohenry-inches, ln = lengde, d = diameter og s = avstanden mellom wire:
L (twisted pair) = 10,16

10 ^ -9 ln [2s / d]

3 Måling av induktans av tvunnet kabel kan også oppnås ved å bestemme kategorien av kabelen du ønsker å måle. Den vanligste anvendelsen av tvunnet parkabel er i LAN-nettverk. Tvunnet parkabel kommer i seks kategorier, med kategori 5 den mest brukte i LAN. Induktansen til kategori 5 tvunnet er 525 nanohenry / meter