Hvordan måle omkretsen av et rektangel

Hvordan måle omkretsen av et rektangel


Omkretsen av et rektangel er ganske enkelt definert som summen av lengdene som utgjør omrisset av formen. Beregningen av omkretsen har omfattende program i mange områder, blant annet å beregne den nødvendige mengden av gjerde for et verksted.

Bruksanvisning

1 Måle lengden av en av sidene av rektangelet. Merk: Bare to sider må måles som den side som er motsatt hver lengde er identiske.

2 Mål den andre lengden av rektangelet som er forskjellig i lengde fra de målinger som tas i trinn en. Merk: Denne lengden vil dele et toppunkt med lengden målt i trinn 1.

3 Oppsummere målingene. Hver av de to måleavstander må multipliseres med 2, så er det fire separate sider, eller to par identiske sider. Utfør følgende operasjon for å finne omkretsen av rektangelet.

Omkrets = 2 multiplisert med (måling som tas i trinn 1) + 2 multiplisert med (måling som tas i trinn 2)