Hvordan måle pH i vann

Hvordan måle pH i vann


Man kan måle pH-verdien i vannet ved hjelp av lakmuspapir eller et pH-meter. PH-skalaen anvendes til å vise surhet eller alkalitet av en løsning. Det varierer fra null til 14. En pH-verdi på syv betyr at løsningen er nøytral, en pH større enn syv betyr at oppløsningen er basisk og en pH-verdi mindre enn syv betyr at oppløsningen er sur. Rent vann er nøytral, og bør ha en pH-verdi på nøyaktig syv. Sjelden er vann helt ren, så å måle pH i vannet kan delvis indikere nivået av forurensninger i det.

Bruksanvisning

Måle pH i vann med lakmuspapir

1 Skaff strimler av lakmuspapir. Du kan kjøpe lakmuspapir på mange science hobby butikker eller på nettet kilder (se Ressurser).

2 Dypp en stripe av lakmus papir i din vannprøve og deretter fjerne den. Det trenger ikke å suge for noen tid. Det vil forandre farge innen et minutt eller to.

3 Størst fargekartet som fulgte med lakmuspapir. Matche fargen på diagrammet til fargen på papir for å finne pH i vannet.

Måling av pH i vann med en pH-Meter

4 Skaff en pH-meter. Du kan kjøpe en på mange dyrebutikker, vitenskap hobby butikker og elektroniske kilder (se Ressurser).

5 Dypp elektroden av pH-meter inn vannprøve og vente tiden anbefalt av målerens dokumentasjon.

6 Les pH nummer ut av målerens digital avlesning.