Hvordan måle Radial grader med en digital avlesning

Hvordan måle Radial grader med en digital avlesning


Byggenæringen er avhengig av vater for å se om overflater er nivå. Denne anordning består av en luftboble er fanget innenfor en klar væske. Vater er plassert på en overflate, og hvis boblen ligger mellom kalibreringsmerker, er overflatenivået. Enkelte bygge applikasjoner krever en overflate for å være i en fast vinkel i stedet for å være plan, og for å gjøre dette, et digitalt vinkelmåler ofte er brukt. Disse vanligvis vise vinkelen i enheter av grader, men for trigonometriske anvendelser, er det ofte kan være hensiktsmessig å måle disse vinkler i radianer i stedet.

Bruksanvisning

1 Slå på den digitale vinkelmåler, og plassere den på overflaten som skal måles.

2 Les av vinkelen i grader, og noterer det.

3 Konverter vinkelen til radianer. I det radianer vinkel system, er 180 grader lik pi (3,1415). For å konvertere fra grader til radianer, kan du bruke følgende formel: Vinkel i radianer = vinkel i grader x (6,28 / 360)

Hint

  • For å konvertere fra radianer tilbake til grader, bruker du følgende formel: Vinkel i grader = vinkelen i radianer / (6,28 / 360)