Hvordan måle statisk trykk i tommer i en vannsøyle

Trykket i en vannsøyle avhenger ikke på beholderens form, men i stedet på dens dybde. Beholderen kan ha rette vegger, vegger som danner en V eller en omvendt V. Dersom dybden er den samme, så vil trykket ved bunnen vil være den samme for hver beholder. Konverteringen fra inches havdyp til pounds per kvadrattomme er å multiplisere med 0,03611. Du kan utlede denne omregningsfaktoren med enkle aritmetiske beregninger.

Bruksanvisning

1 Tegn et diagram av beholderen. Betegne dybde med bokstaven h. Marker en imaginær sylinder av høyde h og tverrsnitt en kvadrattomme. Betegne volumet i denne avgrensning med bokstaven V. Merk at vannet utenfor V ikke vil ha en netto oppover eller nedover effekt på vannet inne V. Den effekten er å presse vinkelrett (horisontalt) til V overflate, som er kansellert ut av V skyve tilbake med samme kraft i loddrett retning.

2 Vei beløpet i V. Tettheten av vann per kvadrattomme er 0.03611 pounds per kubikk tomme. Så vekten i V er 0.03611 h pounds, hvis h er i inches. Med andre ord, volum V = høyde x (1 kvadratmeter av området) og vekt av V = (tetthet) x høyde x (1 kvadratmeter av området).

3 Utlede forholdet pounds per høyde ved å dele resultatet med h. Dette gir 0,03611, den faktor som er nevnt i innledningen. Med andre ord, pounds per høyde = (vekt av V) / h = 0.03611h / h = 0,03611.