Hvordan måle vinkler i Math Med Rays

Hvordan måle vinkler i Math Med Rays


Med kjennskap til stråle lengder av en trekant, også kjent som ben, er det mulig å finne alle vinkler som er involvert med trekanten ved bruk av den grunnleggende inverse trigonometriske identiteter arcsinus, arccosinus og arctangent. En vitenskapelig kalkulator gjør kort prosess med disse beregningene. Også, siden vinklene i en trekant alltid legge opp til 180 grader, er det nødvendig å finne bare to vinkler med trig for å oppdage den tredje.

Bruksanvisning

1 Velg vinkel du ønsker å finne ut, og velg en trigonometrisk funksjon for å beregne det. Husk at sinus lik (motsatt / hypotenusen), lik cosinus (tilstøtende / hypotenusen) og tangens lik (motsatt / tilstøtende).

2 Bruk ray lengder som danner vinkelen og sette opp en invers trigonometrisk ligning. For eksempel, hvis stråle verdiene av en trekant er 5, 5 og 7, og man velger å bruke sinusfunksjon for å løse for en vinkel, lengden av den motsatte stråle er 5 og hypotenusen er lik 7, og deretter den inverse trig ligning blir : vinkel = arcsin (5/7) = 45,6. Så, buen av den første vinkelen er 45,6 grader.

3 Velg en annen vinkel for å fastslå med trig. Ved å bruke eksempelet trekant med strålelengder 5, 5, 7 og en vinkel på 45 grader, velge sinusfunksjon for å løse for den neste vinkel. Hvis den neste vinkelen har en motsatt stråle lengde-verdi på 5 og en hypotenus verdi på 7, blir ligningen: arcsin (5/7) = 45,6. Så har trekant to vinkler med like verdier på 45,6 grader.

4 Løse for den tredje vinkelen ved tilsetning av verdiene av de to andre vinkler deretter trekke resultatet fra 180 grader. For eksempel trekant med to vinkler tilsvarer 45,6 grader, gir denne metoden: 45,6 + 45,6 = 91,2. 180-91,2 = 88,8. Så den tredje vinkelen er 88,8 grader.