Hvordan måle Wind Turbine Speed

Hvordan måle Wind Turbine Speed


Kraften skapt av vinden kan bli brukt til å generere energi i form av elektrisitet for store eller små elektriske systemer. Vindkraft er pålitelig og rent, og gir et effektivt alternativ til høyere kostnader naturgass. En turbin utnytter kraften i vinden ved å konvertere sin kinetisk energi til brukbare mekanisk energi. Et anemometer kan brukes til å måle lufthastigheten, hjelpe til ved vurdering av en turbin potensielle nivå av energiproduksjon.

Bruksanvisning

1 Monter vindmåleren på et metallrør forgrenet av tårnet om seks inches foran bladene. Kontroller at trykksensoren på vindmåleren er uhindret av trær eller bygninger.

2 Slå vindmåleren på og lese den første målingen i form av miles per time for å fastslå vindhastighet.

3 Gjenta dette i løpet av dagen, og kanskje til og med i løpet av en uke, logging av data som du går.

4 På slutten av dag eller uke, gjennomsnitt ut de innsamlede data for å bestemme den gjennomsnittlige vindhastighet miles pr time ved plasseringen av vindturbinen.

Hint

  • En dataloggingsvindmåler kan anvendes for å samle inn data over større lengder av gangen, slik at behovet for daglige manuelle kontroller.