Hvordan måler jeg vet vindhastighet med Ceiling Fans?

Hvordan måler jeg vet vindhastighet med Ceiling Fans?


Vind presser utendørs takvifte forårsaker endene av sine blader for å rotere med omtrent samme hastighet vind trekk. Vanligvis er hastighetene målt i fot pr sekund, og er lik mengden av avstand et objekt beveger seg i en gitt tidsperiode. Når vinden stopper, bladene sakte falle til ro på grunn av friksjon i fansen interne mekanismer. Når du kommer til en pause, viftebladene roterer et bestemt antall ganger som tilsvarer en distanse.

Bruksanvisning

1 Posisjon veranda persienner som kan bli droppet for å blokkere vind fra treffer utendørs takvifte. Senk blinds, deretter sette opp en videoopptaksenhet slik at viften kan bli filmet. Tape en fargerike, 3-by-3 tommer kvadrat av papir til en av viftebladene.

2 Hev persiennene. Når en anstendig vindkast spinner fan, slippe de blinde, starter stoppeklokken og videoopptaksenhet.

3 Stopp stoppeklokken når viftebladene slutte å spinne. Spill tiden. For eksempel 75 sekunder. Måle lengden av en av viftebladene i fot. Pass på å måle fra det sentrale knutepunktet for viften til bladet kanten. For beregning prøven, anta en lengde på 2 fot.

4 Last opp video av spinning vifte til en datamaskin. Se video med programvare som lar sakte film visning. Bestem antall ganger viften roterer ved å telle antall ganger den lyse kvadratet av papir passerer et valgt punkt. For eksempel, viften roterer 125 ganger.

5 Multipliser antall rotasjoner av 2 X antall Pi for å oppnå den totale vinkelen bladene dreies, mens du kommer til å hvile, i radianer. Bruk 3,1415 for Pi. En radian er en enhet av vinkelmåle nødvendig for vitenskapelige ligninger. En radian tilsvarer 57,3 grader. Fullfører dette trinnet fører til 125 x 2 x 3,1415 som tilsvarer 785.4 radianer.

6 Multiplisere 2 X totalvinkelen i radianer deretter dividere med medgått tid for å få den vinkelhastighet i radianer per sekund. Nå har du 2 X 785,4 radianer delt på 75 sekunder, noe som tilsvarer 10,5 radianer per sekund.

7 Multiplisere den vinkelhastighet ved lengden av viftebladet for å oppnå den viftebladhastighet i fot per sekund. Dette er samme hastighet som vinden som blåste. Fullfører øvelsen du har 10,5 radianer per sekund X 2 fot som ga en vindhastighet på 21 fot per sekund.

8 Konverter vindhastigheten til miles per time ved å dividere med 1,467. Vindhastigheten er 21 delt på 1.467, eller 14,3 miles per time.