Hvordan mestre kunsten å Birøkt

Hvordan mestre kunsten å Birøkt


Birøkt kan gi supplerende til moderat inntekt for bee entusiast. Men mange birøktere se sine elveblest til glede av å se naturen i arbeid. Bli en mester birøkter tar år med studier og praksis. Mange ulike faktorer bidrar til å bli en vellykket apiarist, herunder forstå bee, ha riktig utstyr og plassering av bikuben og riktig stell og vedlikehold av koloniene. En master birøkter er en voksende birøkter, alltid læring gjennom praksis og samhandling med andre birøktere.

Bruksanvisning

1 Studie bier. Honningbier lever i elveblest og er sosiale insekter. Observere hvordan de samhandler. Lær de forskjellige typer av honningbier, som for eksempel den mannlige drone, arbeidstaker og dronning. Snakk med andre birøktere og sanke kunnskap fra dem om hvordan bier funksjon.

2 Bli med i en lokal birøkt forening og også delta staten forening der du bor. Møter de har, vanligvis på våren og høsten. Nettverk med andre birøktere du møter på disse møtene for å få kunnskap og ideer for din bikube.

3 Start bikube ved å kjøpe pakken bier. Du kan også kjøpe en allerede etablert koloni eller samle svermer selv. Men, som begynner med pakken bier gir den enkleste måten å starte for en begynnelse apiarist.

4 Begynn med ett til to bee kolonier. Utvid etter et par år som du får erfaring og suksess. En bikube kan produsere 50 til 100 pounds av honning hvert år.

5 Få riktig utstyr for birøkt. I tillegg til strukturen, kjøpe verneklær og utstyr til å håndtere honning og bier. Spør en erfaren birøkter hvor han fikk utstyret sitt.

6 Forstå delene og funksjonene til bikube. Kjøp en ny struktur når du starter opp, men lærer over tid hvordan du kan bygge din egen elveblest. Studere hvordan trerammer holde honeycomb og henge inne i kroppen av strukturen. Observer hvordan biene lagre honning i forkamrene av strukturen, mens unge bier vokse og utvikle seg i nedre kammer.

7 Plukk den beste strukturen plassering. Plasser strukturen i nærheten av en god kilde til nektar og pollen, med trær og planter i nærheten. Sørg for en god kilde til rent vann står like ved kolonien. Dette kan kreve at du holder en kjele med friskt vann i nærheten av strukturen hvis du bor i et område med ingen naturlig vann. Plasser bikube som vender mot sør eller sørøst med en vind pause bak det. Hold strukturen under en fin skygge treet for å beskytte kolonien fra sommervarmen.

8 Ta vare på bier i vinter. Sult i vinter forårsaker de fleste bee dødsfall med uerfarne birøktere. Lær hvordan å holde riktig mengde honning i bikuber for vinteren fôring.

9 Forebygge sykdom i kolonier. Kjøpe nytt utstyr eller har eldre utstyr kontrolleres og rengjøres. Studer vanlige sykdommer som dreper bier, som foulbrood sykdom og nosema sykdom. Vet behandlinger for å forebygge disse sykdommene og andre. Hold hive vippet litt fremover for å hindre vann oppbygging i bikuben. Overdreven fuktighet kan forårsake dysenteri i kolonier.

Hint

  • Lære andre om birøkt. Vi lærer best når vi underviser andre hva vi vet.
  • Aldri bli en birøkter hvis du eller et familiemedlem har alvorlige allergier mot bie stikk.