Hvordan øke Elastisk Force av en katapult

Hvordan øke Elastisk Force av en katapult


En katapult er en mekanisk innretning som brukes til å lansere prosjektiler store avstander. Katapulter ble ofte brukt som våpen i middelalderen; Nå blir de oftere bygget av amatører. En forståelse av hvordan katapulter operere krever elementær kunnskap om begreper i fysikk, for eksempel elastisk potensiell energi. Ved å øke denne elastisk potensiell energi, kan en større elastisk kraft formidles av katapulten - og dermed hurling prosjektilet lenger.

Bruksanvisning

1 Øke elastisiteten av laste elementer av katapult. For eksempel, hvis noen type materiale (si tau) brukes for å gi strålen (som inneholder prosjektilet ved enden av bjelken) med elastisk potensiell energi, vurdere å bruke gummi eller et annet fleksibelt materiale. Ved å øke elastisiteten i dette materialet, vil du øke elastisk kraft når katapulten er lansert.

2 Øke den innledende forskyvning av bjelken før sjøsetting. Med andre ord, strekke den ytterligere. Grunnen til dette er at elastisk potensiell energi er proporsjonal med forskyvningen av det elastiske objektet. Derfor, ved å øke forskyvningen, øker man den elastisk potensiell energi, og derfor den potensielle fjærkraft som starter prosjektilet. Men du må vurdere grensene for de elastiske egenskaper som brukes til å konstruere katapult. Hvis strålen er forskjøvet for langt, kan det føre til katapulten til å bryte.

3 Reduser strålen armlengden av katapulten. For en gitt kraft, vil dette øke hastigheten av vektarmen når den startes, noe som vil føre til en større lansering hastighet av prosjektilet.

Hint

  • Hvordan øke elastisk kraft katapulten vil avhenge av hva slags katapult du velger å bygge. Siden mange katapulter er beskrevet av forskjellige fysiske prinsipper, analysere og forbedre deres resultater vil avhenge av utformingen av katapulten.
  • Som katapulter er laget for å lansere potensielt massive objekter på store hastigheter, ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre en trygg lansering.