Hvordan oppdage Viktige spor på Digitrax

Hvordan oppdage Viktige spor på Digitrax


Hvis du har opprettet en kompleks modell jernbane og ønsker å forhindre at bilene blir skadet, kan du bruke en Digitrax Occupancy detektor for å hindre dem fra å kjøre inn i hverandre. Noen hobby sporene kan inneholde sporveksler som omdirigere togene slik at de unngår å treffe hverandre tross bruker samme spor infrastruktur og oppdager belegg er en av måtene skader og ulykker kan forebygges.

Bruksanvisning

1 Installer en Digitrax transponder enhet for å oppdage belegget. Transponding enheter avgir lav-strømpulser med elektrisitet som registreres av mottakere montert på togene. Transponderen detektorer vil detektere et signalstøt og bevege sporene på en bestemt måte eller stoppe toget, hvis det er nødvendig. Transpondere kan operere på forskjellige frekvenser, slik at du kan bruke flere transponder systemer samtidig.

2 Installer en nærværssensor i Digitrax spor kontrollsystem til alternativt oppdage belegg. Disse enhetene kobles direkte til sporhovedkontroller og oppdage eventuelle lokomotiv som blir drevet. Den oppdager også FN-drevet rullende hjul som er utstyrt med elektroniske motstander.

3 Plugg Digitrax nærværssensor i åpen seriell port på din Digitrax LocoNet spor kontrollsystem for å installere nærværssensor som automatisk vil konfigurere seg selv for å finne ut hvor mange lokomotiver er i drift.