Hvordan Opprop My Mom

Hvordan Opprop My Mom


Du må være statsborger i USA for å være kvalifisert til å begjære din mor. Du må også være tjueen-år eller eldre. Ifølge den offisielle nettsiden til den amerikanske Citizenship and Immigration Services, "For umiddelbare slektninger (dette inkluderer dine foreldre) av amerikanske borgere, visa er alltid tilgjengelig, noe som betyr at familiemedlemmet ikke trenger å vente i kø for visum."

Bruksanvisning

1 Present bevis på statsborgerskap til kontoret til den amerikanske Citizenship and Immigration Services (USCIS). Send også et bevis på ditt forhold til mottaker, i dette tilfellet, din fødselsattest. Hvis du eller din mor hadde fått en rettslig endring av navn uansett formål, må du også føre bevis for slik å etablere en juridisk identitet.

2 Utarbeide og sende også en behørig fullført Form I-130, protestskriv for Alien Relative. File eget skjema dersom du begjære begge foreldrene dine. Du må også vise frem et riktig utfylt erklæring om støtte til å etablere din finansiell kapasitet til å sørge for dine foreldre levebrød i USA Sjekk med USCIS hvor mange års selvangivelser du må sende inn, samt andre dokumenter de kan kreve.

3 Komplett og sende et utfylt skjema I-485, applikasjons å registrere Permanent bolig eller justere Status, sammen med Form I-130, hvis moren din er allerede i USA og trenger bare en status justering.

4 Sjekk den militære delen av USCIS nettstedet hvis du eller et familiemedlem har tjent eller soner i USAs militære, for å finne spesielle forhold som kan gjelde for din status.