Hvordan overføre Kelvin Into Celsius og deretter til Fahrenheit

Hvordan overføre Kelvin Into Celsius og deretter til Fahrenheit


Kelvin, Celsius og Fahrenheit er tre skalaer for måling av temperatur, hver med sine egne applikasjoner. USA er det eneste industrialiserte nasjonen fortsatt bruker Fahrenheit skalaen for daglig temperatur. Den Celsius skala angir dens null ved frysepunktet for vann og 100 ved vannets kokepunkt. Kelvin bruker den samme avstand mellom som grader Celsius, men dens null er satt til det absolutte nullpunkt. Konvertering fra Kelvin Celsius er derfor bare ett trinn, mens du fortsetter å Fahrenheit tar to til.

Bruksanvisning

1 Konverter fra Kelvin grader Celsius ved å trekke 273,15. For eksempel trekker 273,15 fra 373,15 Kelvin å komme 100 grader Celsius.

2 Begynn å konvertere til Fahrenheit ved å multiplisere Celsius tallet med 1,8, eller ni femdeler. 100 grader Celsius ganger 1.8 gir 180.

3 Legg 32 til forrige resultat for å fullføre konvertering til Fahrenheit. 180 pluss 32 får du til 212 grader, kokepunktet for vann i Fahrenheit.