Hvordan overheting Steam

Hvordan overheting Steam


Kokepunktet for vann ved havnivå er 212 grader Fahrenheit. Enhver økning av trykket vil øke kokepunktet. En industriell dampkjele varmer opp vannet til kokepunktet, og som damp produseres, trykket stiger også. For hvert trykkpunkt, er det en tilsvarende kokepunkt. Dette er den mettede temperaturen av damp eller damp ved temperaturen for det kokende vannet den kom fra. Overopphetet damp er mettet damp som har absorbert mer varme.

Bruksanvisning

1 Start mettede dampkjelen og produsere damp ved en viss temperatur og trykk.

2 Start overhetet dampgenerator som er en enhet som vil tilføre mer varme til mettet damp. Åpne blokken ventilene som forbinder kjelen og overhetet dampgeneratoren.

3 Betjene den overopphetede dampgeneratoren til en temperatur som er 50-100 grader Fahrenheit høyere enn det mettede damptemperaturen. Legg merke til at etter hvert som overvarme tilføres mettet damp, det volum som opptas av damp øker.