Hvordan Plasma Cutters arbeid?

History of the Plasma Cutter

En plasma cutter er et verktøy som brukes til å gjøre kutt i svært harde materialer som metaller. Plasma cutter er ikke så futuristisk som det kan høres, og faktisk har sine røtter i teknologi utviklet under andre verdenskrig. I et forsøk på å få fart på produksjonen av fly, amerikanske sveisere begynte å bruke et lag av inert gass rundt kuttene de var å gjøre for å hindre at sveisen fra oksiderende. Samme teknikk i løpet av de neste 10 årene utviklet seg til den moderne plasma cutter.

Hva er plasma?

De fleste mennesker har lært i grunnskolen om de tre første formene for saken: fast, flytende og gass. Men det er faktisk en fjerde form for materie, og en som er mer vanlig i universet enn hver av de andre tre. Det kalles plasma og det er det som gass blir når det varmes opp til svært høye temperaturer. På molekylært nivå elektronene bryte fri fra, men fremdeles flytte med, sin kjerne. Alle de løse elektroner bang rundt mot andre partikler, noe som frigjør enorme mengder energi.

Plasma Cutter

Ved å ta gass, vanligvis nitrogen, argon, oksygen eller bare ren luft, og å sende det gjennom en meget liten åpning, og deretter sending av en elektrisk lysbue gjennom strømmen av gass, blir den gass superoppvarmet til punkt blir plasma. Som elektronene treffer mot andre partikler og frigir energi skaper de enorme mengder varme som gir plasmakutteren sin fremragende skjærekraft.