Hvordan recode en kombinasjonslås

Hvordan recode en kombinasjonslås


En kombinasjon låsen er utformet med en bestemt kode for å låse bort verdifulle eiendeler. Vanligvis er bare eieren av låsen har tallkode. Hvis du har glemt tallkode eller noen har stjålet eller fått tilgang til tallkode til din lås, kan du nullstille kombinasjonen passord, hvis du har en lås som gjør det mulig å tilbakestille det. Hvis du ikke er sikker på om du kan tilbakestille tallkode, sjekke brukerhåndboken for å finne ut om du har en kombinasjon lås som kan tilbakestilles.

Bruksanvisning

1 Sett din hengelås til kombinasjonen av 0000. Trå sjakkelen og låse vil låse opp.

2 Sett nøkkelen som følger med hengelås. Så roter nøkkelen 180 grader og recode kombinasjonslås med den nye koden som du ønsker å ha på hengelås.

3 Vri nøkkelen tilbake 180 grader og trekk nøkkelen ut av hengelåsen. Scramble de ringer og deretter trykke ned bøylen og deretter hengelåsen låses.

4 Tast inn koden din for å være sikker på at den nye tallkode fungerer. Lås opp kombinasjonslås og du er ferdig.