Hvordan rehabilitere Magneter

Permanente magneter kan svekke med tid. Hvis de er utsatt for mekaniske sjokk, lagres feil med andre magneter, eller utsettes for ekstrem varme, vil magnetfeltet svekkes. Noen magneter kan rehabiliteres eller bringes tilbake til sin opprinnelige styrke. Hvis du trykker på en svak magnet til en sterk en, vil den sterkere felt påvirke svakere. Skarpe slag mot svakere magnet vil reorientere noen av sine atomer, påskynde ladingen. En elektrisk magnet lader kan også gjenopprette en magnet styrke.

Bruksanvisning

sterk Magnet

1 Plasser den sterke magneten parallelt med den svake en. Orienterer dem slik at polene er motsatt, dvs. slik at sydpolen på en berører nordpolen av den annen. Dette bør være måten de stiller seg opp naturlig, men hvis de svake magnet er veldig svak, kan det ikke viser mye preferanse.

2 Sett vernebriller på. Plasser magneter på en solid benk.

3 Hit svakere magnet med hammer flere ganger. Magneter kan være skjør, så ta vare ikke å bryte den.

magnet Lader

4 Plasser svak magnet i laderen, ta vare å justere magnet poler i henhold til instruksjonene på laderen.

5 Slå laderen på. Tillat omtrent et minutt for magneten å lade.

6 Slå laderen av. Fjern magneten fra laderen.