Hvordan Reset en Nintendo Wii System

Hvordan Reset en Nintendo Wii System


Vanligvis spillere og teknologi fans er ikke fremmede for tekniske problemer. Teknologi kan ikke vare evig, og kan oppstå mange problemer fra gamle eller det brukes for mye maskiner. Nintendo Wii-systemet lider av sitt eget sett av feil og problemer; nullstilling av Wii kan virke som den eneste muligheten til å få den i gang igjen. Null en Wii system krever mer enn bare en enkel tastetrykk.

Bruksanvisning

1 Pass på at det ikke er noen spill eller programmer som kjører på din Wii, og deretter slå av Wii-systemet. Koble fra alle tilkoblinger til Wii-systemet, for eksempel USB-kort eller adaptere.

2 Koble Wii AC adapter, som er den pluggen som går fra baksiden av Wii til stikkontakten eller strømskinne. Trekk begge ender av adapter.

3 Sjekk adapter for noen fysisk skade, for eksempel frynsete ledninger eller sprekker. En defekt adapter kan forårsake strømproblemer; hvis kortet er skadet på noen måte, må du kontakte Nintendo for å kjøpe en ny.

4 Vent i minst to minutter før du kobler hele enheten tilbake igjen. Etter den tid, sett adapteren inn i Wii og direkte til et vegguttak for beste reset resultater.

Hint

  • Adaptere som ikke er lisensiert av Nintendo kan ikke arbeide for å drive en Nintendo Wii.
  • Forsikre deg om at Wii-systemet er lufting riktig; overoppheting eller støv buildup i ventilene kan føre til strømbrudd.
  • Ikke alle problemer kan løses ved å tilbakestille Wii eller Wii-fjernkontrollen. Hvis du fortsatt har problemer med Wii-systemet, kan du kontakte Nintendo support.