Hvordan Returner Root Fossil i "Pokemon Sapphire"

Fossiler er en metode for å skaffe Pokemon i Nintendo videospill med samme navn, ved å "gjenopplive" dem fra deres forstenet stein form. I "Pokemon Sapphire," du må velge mellom en Root Fossil og en Claw Fossil, som er gjenopplivet i henholdsvis Lileep og Anorith, når du tar dem til Devon Corporation i Rustboro City. Lileep er en Rock / Grass-type Pokémon, som utvikler seg til Cradily når det får nok erfaringspoeng for å nå nivå 40.

Bruksanvisning

1 Gå til ørkenen på Route 111, nord for Hoenn regionen.

2 Finn fossilene i øvre høyre hjørne av ørkenen. Du kan velge bare ett av de to: ta Root Fossil.

3 Gå til Rustboro City i vest for Hoenn. På vestsiden av byen, finne og angi Devon Corporation bygningen.

4 Gå opp til andre etasje, og snakke med forskeren der. Han vil ta Root Fossil.

5 La Devon Corporation bygningen, og deretter gå inn igjen.

6 Gå tilbake opp til andre etasje, og snakke med forskeren igjen. Han vil gi deg en Level 20 Lileep.