Hvordan Reverse Universal AC Motors

Universal AC-motorer benyttes i en rekke forskjellige typer av utstyr. Mange bordsirkelsager og industrimotorer er av den universelle AC motor type. Disse motorene kan være enkelt-fase eller tre-fase og kan komme i en rekke hestekrefter nivåer. Avhengig av hva motoren brukes til, kan det være nødvendig å reversere motorens retning. Et typisk eksempel ville være et transportbånd. Motorene som kjører disse beltene kan kjøres frem til å laste en lastebil, og de kan kjøres i revers for å losse en lastebil.

Bruksanvisning

1 Slå av strømmen til motoren på hovedstrømpanelet. Noen motorer har en skillebryter som bør settes i av-stilling for ekstra beskyttelse til arbeidet er ferdig. Finn de varme ledninger som fôrer motoren. De er vanligvis svart og rødt for en enfase motor, og svart, rødt og blått for en tre-fase motor.

2 Koble to av de varme ledninger fra motorklemmene ved hjelp av skrutrekker eller pipenøkkel avhengig av terminaler motoren har. Det kan være hvilke som helst to av de varme ledninger. Reversere disse to ledninger og koble dem til motorklemmene. Hvis man omvendt hvilke som helst to varme-tråder på en universell AC-motor, vil det magnetiske felt motsatt retning, slik at motoren roterer i motsatt retning.

3 Stram alle terminalskruer og slå av motoren skillebryter. Slå på strømmen igjen på hovedstrømpanelet og starte motoren for å observere sin retning.