Hvordan Ring til Ducks med en feed Chuckle

Ringe ender til et sett av lokkeduer kan være en utfordring. Den vanligste situasjonen er et sett av lokkeduer spredt i nærheten av en blind okkupert av jeger eller jegere. Det er opp til deg å gi lydsporet til å gå med den visuelle tiltrekningen av lokkeduer. Innmat latter er en av samtalene som brukes for å oppnå dette. Fôret latter etterligner lyden av trygg flygende ender, noe som gjør det en viktig del av jegerens lyd arsenal.

Bruksanvisning

1 Bryt strømmen av luft som du tvinge gjennom anda samtale med tuppen av tungen, ifølge GundogsOnline. Gjør det enkelt kutt latter ved å bruke tungen til å bryte opp en lyd som ligner på "ti-ca" eller "tu-ca."

2 Bryt luftstrøm først med tuppen av tungen og deretter med baksiden av tungen til å utføre den doble kutt latter. Tungen skal utføre en vuggende bevegelse for å lage de to pauser eller kutt i samtalen. Skarpe bevegelser av tungen din vil produsere klare og skarpe lyder som ligner på de naturlige lydene av en and.

3 Overvåke lyder laget av andre ender i området. Den beste anda samtale er en som høres så nært som mulig til lyder laget av lokale ender.

4 Lag lange strenger av ringelyder mens endene er langt unna. Når de nærmer seg blind, skjære tilbake til sett med fire eller fem repetisjoner av hver lyd.

5 Utfør fôret latter, og eventuelle andre duck samtaler med én hånd. I jaktsituasjoner, kan ha en hånd på samtalen og en hånd på pistolen være den beste tilnærmingen for den største jakt suksess.

Hint

  • Fôret latter er ikke det viktigste samtalen i anda jegerens repertoar, ifølge GundogsOnline. Samtalen er best brukt som en tillit byggmester i forbindelse med samtaler som får oppmerksomhet av fjerne ender og samtaler referert til av jegere som "comeback call".