Hvordan Roter en hul aksel

Hulaksel kodere brukes i maskinkontroll, prosesskontroll, matvareindustrien, og måling og utføre roterende funksjoner for enkelte maskiner. Disse enhetene inneholder en klem kjeve som kun kan åpnes ved å dreie den hule skaftet selv. Med hjelp av en oppbevaring pin, som følger med hulaksel encoder, kan du enkelt rotere akselen.

Bruksanvisning

1 Sett oppbevaring pinnen inn i et av hullene på den hule skaftet. Hullene er plassert på hver side av kanten av den hule aksel.

2 Skyv oppbevaring pin up for å begynne å rotere hul aksel. Så snart akselen har rotert 180 grader, vil tappen engasjere og klem kjeve er tilgjengelig.

3 Trekk pinnen tilbake til sin opprinnelige posisjon for å lukke klembakke. Fjern pinnen.