Hvordan Roter en likesidet trekant

Hvordan Roter en likesidet trekant


En likesidet trekant, også kalt en regulær trekant har tre like sider og interiør 60 graders vinkel. Når du roterer trekanten i alle retninger, sidene forblir lik og vinklene endres ikke. Den eneste forandringen er i posisjonen til topp-punktene. Det finnes fire typer transformasjoner i matematikk; oversettelse, refleksjon, utvidelse og rotasjon. Når du oppretter en transformasjon, er originalbildet kopiert i størrelse og form.

Bruksanvisning

1 Plot en likesidet trekant på millimeterpapir for eksempel bruke punktene (1,0) for A, (3,0) for B (2,2) for C.

2 Koble punkter for å danne en likesidet trekant.

3 Roter trekanten 180 grader ved å vippe punkt C til (2, -2). Uavhengig av punktene du bruker, vil trekanten alltid roteres 180 grader hvis du tar vertikal C og endre y-aksen fra negativ til positiv eller positiv til negativ.