Hvordan Sett en rett kant på Rough Saget Lumber Når du ikke har en jointer

Hvordan Sett en rett kant på Rough Saget Lumber Når du ikke har en jointer


Arbeide med grovt saget trelast gir en god følelse av tilfredshet, men før du kan komme i gang med trearbeid prosjekt du trenger for å sette en rett kant på den. I de fleste tilfeller en jointer er det ideelle verktøy for dette, men hvis du ikke har en for hånden så kan du bruke en båndsag og bordsirkelsag for å produsere gode resultater.

Bruksanvisning

1 Tegn en rett linje ned grovt saget trelast så nær kanten av skogen som mulig for å sikre at ingenting er bortkastet. Den beste måten å gjøre dette på er å plassere en rett lengde på tre på toppen av trelast og trekke en linje ned kanten av den.

2 Feed tømmer til en bandsaw, kutte så nær din blyant mark som mulig. Du må kanskje legge igjen en liten feilmargin hvis bandsaw ikke er det godt avstemt.

3 Gjenta denne prosessen for motsatt side av trelast slik at du har et styre med to motsatte kanter mer eller mindre rett.

4 Før tømmer gjennom en tabell så for å sikre at den rette kanten er uniform. Det er best å mate tømmer langsomt for å sikre at treet ikke splittet.

5 Vend trelast rundt for å gjenta denne prosessen på motsatt side. Du må kanskje snu trelast frem og tilbake flere ganger for å foreta mindre justeringer før du er glad for at begge kantene er rette og helt parallelt med hverandre.