Hvordan Sett en skruehullet i en Rifle

Mange skyttere bruker rifler med vedlagte scopes for jakt eller langtrekkende mål praksis. En omfang er festet med omfang ringene som klemme på en omfang base. Basen er festet til riflen mottaker med små skruer som skrus lenger inn i borede og gjengede hull i mottakeren. Ved skifte av omfang stiler, kan det være nødvendig å bytte en type omfang base for en annen, og dette kan la de borede og gjengede hull eksponert. Skruer spesielt designet for å plugge tomme mottaker hull kan installeres for å forbedre utseendet på rifle og hindre skitt og rusk fra akkumuleres i de ubrukte hullene.

Bruksanvisning

1 Trekk bolten å losse rifle. Losse magasin og sikre at det er ingen live runder i kammeret.

2 Plasser rifle i en pistol resten. Resten vil stabilisere rifle som du arbeider med den, frigjøre hendene.

3 Velg den største størrelse skrutrekker som passer i skruehodet plassen hvis den gamle basen er festet og fjern skruene som fester basen. Still basen og skruene til side for senere bruk.

4 Velg riktig størrelse skruer fra nippelen kit og installere dem på de ledige hullene. De fleste omfang basis skruer har en gjengestigning på 8-40, selv om 6-40 og 6-48 er mulig. Bruk den største størrelse skrutrekker som passer i skruehodet sporet til å stramme skruene.