Hvordan sette en SkyScan

Den SkyScan 31009 er en solar-power-aktivert digital klokke. Den SkyScan klokke bruker en hybrid tilnærming hvor den opererer på solenergi når den er tilgjengelig og batteristrøm når solenergi ikke er tilgjengelig, i henhold til lysforholdene. Klokken har en alarm setting med en snooze-funksjon og har en blå bakgrunnsbelysning. Du kan veksle mellom å vise kalender, alarm og tidssone utsikt. Du kan stille inn SkyScan bruker modusbryteren og knappene på baksiden av klokken.

Bruksanvisning

1 Skyv strømbryteren til ON for å slå på klokken. Bruk en pinne eller en utrettet binders til å trykke det innfelte RESET-knappen på baksiden av klokken.

2 Sett modusvelgeren til DATE.

3 Velg riktig år ved å trykke og holde inne knappen for år. Velg riktig dato ved å trykke og holde inne DATE-knappen. Velg riktig måned ved å trykke og holde knappen for måned.

4 Sett modusvelgeren til TIME.

5 Velg riktig time ved å trykke og holde inne HOUR knappen, notere PM indikator når den vises. Velg riktig øyeblikk ved å trykke og holde inne MINUTT-knappen.

6 Sett modusbryteren til LOCK for å fullføre prosessen.

Hint

  • Disse instruksjonene gjelder for SkyScan 31009 atomur. Instruksjoner kan variere for andre modeller, og er tilgjengelig på SkyScan Atomic Klokker nettside.