Hvordan sette musikken på en PS3 harddisk

En av de mange flotte funksjoner som Sony Playstation 3 (PS3) støtter er musikkavspilling. Ulike digitale musikkformater kan spilles på PS3, noe som betyr at hjemme musikkbiblioteket ditt kan lett bli spilt gjennom underholdningssenter lydsystem.

Bruksanvisning

1 Sett inn USB-flashstasjonen til datamaskinen og oppretter en mappe som heter Musikk på USB-flashstasjonen.

2 Kopier ønsket musikk fra datamaskinen til Musikk-mappen du nettopp opprettet på USB-flashstasjonen.

3 Sett USB-flash-enheten i PS3 og slå den på.

4 Naviger til kategorien Musikk på PS3.

5 Velg USB-enheten, og velg filene du ønsker å overføre eller bruke Velg alle for å spare tid hvis du overfører alle filene. Velg PS3 som destinasjon.

Hint

  • Musikk-mappen opprettet på flash-enheten kan ikke ha noen underkataloger. Enhver musikk som er lagret i undermapper vil ikke bli sett av PS3.