Hvordan sette opp de Mitutoyo Linear Scales

Hvordan sette opp de Mitutoyo Linear Scales


Basert i Japan og med fasiliteter i nærheten av Chicago, produserer The Mitutoyo Corporation flere måleverktøy. Selskapet startet virksomheten i 1934, og nå Mitutoyo har en produktserie av mer enn 6000 presisjonsinstrumenter. En av deres spesialiteter er lineære skalaer. En lineær skala måler avstanden et bevegelig stykke av maskiner, som drill på en drill trykk reise. Riktig oppsett av en lineær skala er nødvendig for å måle nøyaktig.

Bruksanvisning

1 Monter skjermenheten på lineær skala. Det holder for enheten passer på enten et ikke-bevegelig område på din maskin eller et stabilt bord i nærheten. Bruk en drill for å feste skruene på holderen til overflaten.

2 Finn strømledningsuttak på baksiden av skjermenheten og sett den kvinnelige enden av strømledningen til dette uttaket. Monter pin-type plugg for lineær skala i riktig uttak på displayet. Stram boltene på pluggen med fingrene for å holde den på plass. Hvis du bruker ekstra utstyr med lineær skala, koble utstyret til de riktige sporene på baksiden av skjermen nå.

3 Mål spekter av bevegelse av maskinen for å sjekke for riktig plassering av den lineære skalaen. Den fulle distanse maskinen kjøres må være mindre enn lengden av den lineære skalaen; ellers, vil vekten ikke være i stand til å måle korrekt. Den lineære skalaen må heller ikke truffet noe som maskinen beveger seg og bør monteres hvor det er lett å se. Kablene går fra skjermen til skalaen må være klar over de bevegelige delene av maskinen.

4 Bruk et nivå for å sjekke at festebraketten er rett. Hvis den bevegelige delen av maskinen reiser horisontalt, må monteringsbraketten være nivået på den horisontale og plasseres slik skalaen er horisontal gang festet. Hvis maskinen kjøres vertikalt, nivå braketten på den vertikale og montere den så omfanget er vertikal når festet.

5 Fest monteringsbraketter for den lineære skalaen til maskinene dine. Monter braketten til den delen av maskinen som beveger seg utstyret ditt, ikke på selve utstyret. For eksempel på en søyleboremaskin vil du monterer skala på trykk, ikke øvelsen.

6 Monter den lineære skalaen til monteringsbraketten. Hvis modellen av Mitutoyo skala ikke har en vedlagt slider, knytter det nå med skruene som følger med lineær skala.